Tipovi Događaja

My project (3)

Outreach Događaji

 

Outreach događaji su najmanji događaji koje naš Nacionalni Ogranak organizuje. Ovi događaji su EYP Dani i Outreach Vikendi, gdje je glavni cilj upoznavanje sa organizacijom i njenim radom. Ovi događaji traju jedan do dva dana, te oslikavaju format naših većih događaja, ali u kraćem i kompaktnijem formatu. Outreach događaji u prosjeku imaju oko 40 učesnika.

Regionalna Zasjedanja

Regionalna Zasjedanja su događaji koji simuliraju rad Evropskog Parlamenta. Događaj se sastoji od jednog dana Teambuildinga, jedan dan Rada u Odborima (Committee Work), te jedan dan Generalne Skupštine (General Assembly). Regionalna zasjedanja su najčešći tip događaja koje naša mreža organizuje. Regionalna zasjedanja u prosjeku imaju oko 70 učesnika.

My project (1)
My project (12)

Nacionalno Zasjedanje

Nacionalno Zasjedanje je najveći događaj koji se organizuje na nivou nacionalnog ogranka. Format sadrži jedan dan Teambuildinga, dva dana Rada u Odborima (Committee Work), jedan opcionalni kulturološki dan, te jedan do dva dana Generalne Skupštine (General Assembly). Događaj se organizuje jednom godišnje, te u prosjeku ima oko 130 učesnika.

Internacionalna Zasjedanja

Internacionalna Zasjedanja se odvijaju dva puta godišnje, te se organizuju uvijek u dva različita Nacionalna Ogranka. Internacionalna Zasjedanja skupe članove svakog Nacionalnog Ogranka, te time demonstriraju jačinu i raznolikost cijele mreže. Internacionalna Sesija, ukratko IS, u prosjeku ima oko 300 učesnika iz 40 različitih država, te se teme diskutuju bazirano na EPM metodologiji. Od 1988, mreža je organizovala skoro 100 Internacionalnih Sesija u preko 29 država i 70 različitih gradova.

70590330_3346222332056363_7173969112429756416_n

Elementi zasjedanja

Teambuilding

Teambuilding je prvi oficijelni dan zasjedanja, te dan kada delegati pristižu. Tokom Teambuildinga, delegati se unutar odbora međusobno upoznaju kroz širok dijapazon igrica i aktivnosti. Cilj Teambuildinga je ostvarivanje dobre komunikacije i povjerenja između delegata, sa ciljem lakšeg budućeg zajedničkog rada u pisanju rezolucija. Ovaj dan je fokusiran na razvoj grupe, te iako je neformalan, delikatno je planiran kako bi se izgradilo povjerenje i prijateljstvo unutar odbora.

My project (4)
My project (14)

Rad u Odborima (Committee Work)

Svi učesnici su podijeljeni u odbore, te su vođeni od strane facilitatora (Chairperson). Odbori provode jedan do dva dana diskutirajući određenu temu, te kroz taj proces pišu rezoluciju za datu temu.

Tema se analizira detaljno, te je zadatak odbora da se na temu pronađu problemi, kao i rješenja. Ovi problemi i rješenja se nakon toga prezentuju u finalnom formatu, rezolucijama. Ovaj dio zasjedanja simulira rad Evropskog Parlamenta.

Primjeri tema koje su se prethodno diskutovale su odliv mozgova, obnovljiva energija, prava žena, inflacija, edukacija, kulturološko nasljedstvo, te mnoge druge.

Generalna Skupština (General Assembly)

Generalna Skupština je zadnji dio svakog zasjedanja. Tokom Generalne Skupštine, delegati prezentuju svoju rezoluciju, te sa drugim delegatima debatiraju svoje probleme i rješenja.

Debata se odvija na moderirani, parlamentarni način, te istim podsjeća na rad Evropskog Parlamenta.

Na kraju, svi delegati glasaju, te time odlučuju da li će rezolucija određenog odbora proći glasanje na Generalnoj Skupštini

My project (29)

Naši prošli događaji

2020

Zenica 2020 – 1. Digitalno Zasjedanje EPM u Bosni i Hercegovini

Digitalno, August 2020

Glavna Organizatorica: Ajna Dizdarević

Members Platform

Nacionalni Trening EPM u Bosni i Hercegovini

Digitalno, Novembar 2020

Glavna Organizatorica: Ilma Šahinović

Members Platform

Digitalni Forum Mladih EPM u Bosni i Hercegovini

Digitalno, Novembar 2020

Glavna Organizatorica: Ilma Šahinović

Members Platform

2021

Unite – 2. Digitalno Zasjedanje EPM u Bosni i Hercegovini

Digitalno, Mart 2021

Glavna Organizatorica: Ilma Šahinović

Members Platform

Bihać 2021  – 35. Regionalno Zasjedanje EPM u Bosni i Hercegovini

Bihać, Maj 2021

Glavni Organizatori: Lejla Čehić, Džejlana Harbaš

Members Platform

Metamorphosis  – 36. Regionalno Zasjedanje EPM u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, Juli 2021

Glavne Organizatorice: Anela Coković, Lamija Omerović

Members Platform

2022

Sarajevo 22 – 6. Nacionalno Zasjedanje EPM u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, Juli 2022

Glavni Organizatori: Ilma Šahinović, Amar Rahić

Members Platform

Sarajevo 2022 – 37. Regionalno Zasjedanje EPM u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, Decembar 2022

Glavne Organizatorice: Naida Kečo, Aiša Kantadržić

Members Platform

2023

EYP Dan Zenica 2023 – EYP Dan EPM u Bosni i Hercegovini

Zenica, Mart 2023

Glavni organizator: Bakir Babić

Members Platform

Mostar 2023 – 2. Outreach Vikend EPM u Bosni i Hercegovini

Mostar, Mart 2023

Glavna Organizatorica: Naira Čamdžić

Members Platform

Zenica 2023 – 38. Regionalno Zasjedanje EPM u Bosni i Hercegovini

Zenica, Maj 2023

Glavna Organizatorica: Amila Redžić

Members Platform

EYP Dan Banja Luka 2023 – EYP Dan EPM u Bosni i Hercegovini

Banja Luka, Juni 2023

Glavni Organizator: Aleksa Dabić

Members Platform

Sarajevo 23 – 7. Nacionalno Zasjedanje EPM u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, August 2023

Glavni Organizatori: Ilma Šahinović, Vedad Misirlić

Members Platform