Naša Historija

Evropski Parlament Mladih u Bosni i Hercegovini (EPM BiH) je osnovan 2014. godine. 2016, organizacija je dobila status punopravnog člana Nacionalnog ogranka u međunarodnoj mreži organizacija Evropskog Parlamenta Mladih.

Organizacija je počela sa svojim aktivnostima u Sarajevu, te je poslije proširila aktivnosti i događaje na druge gradove kao Zenica, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Bihać i Jajce. Organizacija je do sada kroz različite događaje uspjela da aktivno uključi preko 3000 mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine.

Naša Misija

Misija Evropskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini jeste promocija interkulturalnog
dijaloga, volonterskog i kulturnog rada mladih, podsticanje učešća mladih u društvenom
odlučivanju te rad na socijalnoj inkluziji i razvijanju vještina mladih ljudi.
Vizija Evropskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini jeste da postanemo glavna
platforma za podizanje svijesti mladih ljudi o aktivnom uključivanju u proces donošenja
odluka i aktivno građanstvo. Težimo ka tome da stvorimo harmoničnu društvenu zajednicu u kojoj svi mogu da izraze mišljenje i podstiču stvaranje civilnih inicijativa.

EPM BiH u Brojkama

3000 uključenih mladih ljudi

100+ organizovanih događaja

1000+ alumni članova

Izjave alumnija

Haris Kušmić

Haris Kušmić

EPM me naučio kako da mislim o nezamislivom i da je moguće ostvariti nemoguće. Najbitnije od svega, da ljubav stvorena iz zajedništva može promijeniti svijet. Ili barem promijeniti mnogo pojedinačnih svjetova.

Co-Osnivač i bivši Predsjednik EPM Bosne i Hercegovine (2014-2017)

Program Management Specialist u USAID Istanbul

Andrea Pozderac

Andrea Pozderac

EPM me je osnažio da postanem hrabrija, samopouzdanija, snalažljivija i politički aktivnija. To mi je omogućilo da se uključim u smislene diskusije sa svojim vršnjacima širom Evrope i da njegujem prijateljstva koja ne poznaju granice.

Bivša članica Upravnog Odbora EPM Bosne i Hercegovine

Magistrica, Škola vanjskih poslova, Georgetown Univerzitet, Amerika

Arijel Kurtagić

Arijel Kurtagić

EPM me naučio da otkrijem svoju strast za diplomatijom. Naučio me da vjerujem u svoje sposobnosti, ali i sposobnosti drugih, te kada sam se pronašla u poziciji lidera, naučio me da ne mogu voditi sama, već da pravi lideri vode zajedno.

Bivša Predsjednica EPM u Bosni i Hercegovini

Članica savjetodavne grupe mladih OSCE BiH i mlada aktivistkinja za osobe sa invaliditetom  

Upoznajte Upravni Odbor

2

Vedad Misirlić

Predsjednik Evropskog Parlament Mladih Bosna i Hercegovina
3

Ilma Šahinović

Podpredsjednica i članica Upravnog Odbora za Odnose sa Javnošću
6

Naira Čamdžić

Članica Upravnog Odbora za Regionalni Razvoj i Outreach
7

Lamija Šahinović

Članica Upravnog Odbora za Korporativne Odnose i Finansije
5

Aiša Kantardžić

Članica Upravnog Odbora za Ljudske Resurse
4

Anur Delić

Član Upravnog Odbora za Međunarodne Odnose